divendres, 9 de maig de 2008

III Trobada d’intercanvi d’experiències de la família de Mecànica. Manresa, 9 de maig de 2008

III Trobada d’intercanvi d’experiències de la família de Mecànica. Manresa, 9 de maig de 2008

Materials de la trobada:

Anàlisi del sector del metall
http://antalya.uab.es/ice/portal/mecanica08/An%E0lisi%20sector%20metall.pps
Presentació de Josep Maria Vallvé
http://antalya.uab.es/ice/portal/mecanica08/III%20jornades%20fab%20mec%20JMV.pps
Presentació de Ferran Castrillo
http://antalya.uab.es/ice/portal/mecanica08/III%20jornades%20fab%20mec%20Fc%20i%20JMV.pps
Institut Català de les Qualificacions professionals
http://antalya.uab.es/ice/portal/mecanica08/SIQIFP.pps